ऑडियो

मंच

पढ़ें

प्रतियोगितालिखें

साइन इन
सुरू असलेल्या स्पर्धा

Submit your own Quote / Microfiction

मराठी कोट्स
लाईक्स, 9 व्ह्यूज
पहा 1 टीपणी
कोट्समध्ये पोस्ट केले 3 hours ago
लाईक्स, 4 व्ह्यूज
पहा 0 टीपणी
कोट्समध्ये पोस्ट केले 7 hours ago
लाईक्स, 10 व्ह्यूज
पहा 1 टीपणी
कोट्समध्ये पोस्ट केले 7 hours ago
लाईक्स, 2 व्ह्यूज
पहा 0 टीपणी
कोट्समध्ये पोस्ट केले 8 hours ago
लाईक्स, 8 व्ह्यूज
पहा 0 टीपणी
कोट्समध्ये पोस्ट केले 16 hours ago
लाईक्स, 8 व्ह्यूज
पहा 0 टीपणी
कोट्समध्ये पोस्ट केले 16 hours ago
लाईक्स, 14 व्ह्यूज
पहा 2 टीपणी
कोट्समध्ये पोस्ट केले 17 hours ago
लाईक्स, 14 व्ह्यूज
पहा 1 टीपणी
कोट्समध्ये पोस्ट केले 18 hours ago
लाईक्स, 22 व्ह्यूज
पहा 0 टीपणी
कोट्समध्ये पोस्ट केले 19 hours ago
लाईक्स, 11 व्ह्यूज
पहा 0 टीपणी
कोट्समध्ये पोस्ट केले 19 hours ago
लाईक्स, 8 व्ह्यूज
पहा 0 टीपणी
कोट्समध्ये पोस्ट केले 19 hours ago
लाईक्स, 7 व्ह्यूज
पहा 0 टीपणी
कोट्समध्ये पोस्ट केले 22 hours ago
लाईक्स, 5 व्ह्यूज
पहा 0 टीपणी
कोट्समध्ये पोस्ट केले 22 hours ago
लाईक्स, 8 व्ह्यूज
पहा 1 टीपणी
कोट्समध्ये पोस्ट केले 22 hours agoSorry!
Scroll Down